PE-cursus fiscale advisering via de webcam op 10 september 2015, 19.30 uur te Leiden

In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• video-overleg als communicatiemiddel;
• videocommunicatie in de praktijk (Skype / Google Hangouts);
• voor- en nadelen van webcamadvisering in vergelijking met andere communicatiemiddelen (telefoon/ e-mail);
• de inzet van webcamadvisering in de fiscale praktijk;
• benodigde vaardigheden bij advisering via de webcam;
• valkuilen bij (fiscale) webcamadvisering (incl. de WWFT).
Tevens wordt in kleine groepjes wordt aan de hand van stellingen gediscussieerd over de voors en tegens van videocommunicatie en fiscale advisering via de webcam.

Fiscalist.tv
Vanaf 20.45 uur tonen wij u een demo van ons videocommunicatieplatform voor belastingadvies, te vinden op www.fiscalist.tv. Om van tevoren al ervaring hiermee op te doen, kunt u zich als cliënt op de website aanmelden en videocontact zoeken met een fiscaal-specialist (geheel gratis). Er is volop ruimte om ervaringen uit te wisselen die zijn opgedaan met advisering via de webcam (al dan niet via www.fiscalist.tv). Desgewenst kunt u ook alleen aan dit gedeelte van de cursus deelnemen (graag dan dit vermelden bij aanmelding). 

Als docenten treden op communicatiespecialist drs. T. (Ton) van Dril en belastingadviseur mr. drs. M.E.H. (Michiel) Opgenoort RB. De cursus wordt gehouden op donderdag 10 september 2015 van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur te Holiday Inn te Leiden, Haagse Schouwweg 10.

De kosten per deelnemer bedragen € 25, excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief. Gezien de verwachte belangstelling accepteren wij maximaal twee aanmeldingen van hetzelfde kantoor (Er is maximaal plaats voor 40 deelnemers).

Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname (mogelijk relevant voor de PE-punten bij NBA, NOAB, etc.). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus automatisch 1 algemeen PE-punt toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Aanmelding kan eenvoudig door het sturen van een e-mail naar info@opgenoort.net onder vermelding van het aantal deelnemers (max. 2).