Basiscursus BTW

Inhoud en duur cursus

De BTW is continu aan verandering onderhevig als gevolg van (Europese) rechtspraak en publicatie van steeds weer nieuwe besluiten. Deze veranderingen zijn ook van belang voor de BTW-aangiften die voor de MKB-ondernemer worden ingediend. In deze cursus komen de onderwerpen aan bod die voor de BTW-praktijk van alledag van belang zijn. De duur van de cursus is circa 3 uur.

Doelgroep

Medewerkers van administratie- accountants- en belastingadvieskantoren die enige ervaring hebben met het indienen van BTW-aangiften en meer inzicht willen krijgen in de werking van het BTW-systeem.

Cursusdoel

Doel is dat medewerkers de BTW-gevolgen van transacties van cliënten beter kunnen inschatten en dat zij de opgedane kennis effectief kunnen inzetten in de BTW-aangiftepraktijk.

Onderwerpen

 • heffingssystematiek BTW
 • begrip ondernemer in de BTW
 • belaste en vrijgestelde ondernemer
 • leveringen en diensten
 • privégebruik goederen en diensten (actualiteit inz. auto en BUA)
 • aftrek van voorbelasting (nieuw besluit)
 • intracommunautaire verwervingen en invoer van goederen
 • onroerende zaken
 • facturatieverplichtingen
 • BTW-tarieven (incl. wijzigingsproblematiek)
 • de suppletie-aangifte
 • relevante wijzigingen voor uw praktijk

 
Docent

mr. Frank Resseler of mr. Geert Beuker

Zij zijn beiden zelfstandig gevestigde BTW-specialisten.

Kosten

Bij verzorging cursus op locatie (in-company) € 300 per contactuur (excl. BTW). Dat is inclusief reis- en voorbereidingstijd.