Cursus Belastingplan op 9 oktober 2014

De cursus Belastingplan 2015 wordt gegeven te Wassenaar (Van der Valk Hotel) op donderdag 9 oktober a.s. van 19.30 uur tot 22.45 uur door mr. drs. M(ichiel) Opgenoort en mr. drs. O(nno) Clous. Met deze cursus kunnen 3 PE-punten worden verdiend.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Wijzigingen tarieven inkomstenbelasting, heffingskorting en arbeidskorting;
- Woningmarktmaatregelen;
- Afkoopmogelijkheid lijfrente bij arbeidsongeschiktheid;
- Aanpassing gebruikelijk loonregeling;
- Wijzigingen werkkostenregeling;
- Wijziging in de Invorderingswet
- Wijzigingen pensioen in eigen beheer (kort);
- Vervallen van keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen;
- Wijzigingen rondom de VAR (aanvragen BGL via webmodule);
- Keuzes voor een nieuw belastingstelsel in de toekomst (kort).

De kosten per deelnemer bedragen € 175, excl. BTW. Elke tweede deelnemer van hetzelfde kantoor krijgt 40% korting. Na aanmelding zal per e-mail een factuur aan u worden verzonden. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Na afloop van de cursus ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor de NBA en de NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Aanmelding kan eenvoudig door het sturen van een e-mail naar info@opgenoort.net onder vermelding van 'cursus belastingplan 2015’ en het aantal deelnemers.