Fiscale actualiteitencursus DGA-pensioen op 10 november 2014

De fiscale actualiteitencursus DGA-pensioen zal worden gegeven te Wassenaar (Van der Vlak Hotel) op maandag 10 november a.s. van 19.30 uur tot 22.45 uur. De te bespreken onderwerpen zijn o.a.:
- Verplichte aanpassing DGA-pensioen per 1 januari 2015 (Witteveen 2015);
- Invloed verhoging AOW-leeftijd op pensioenrechten;
- Berekening Witteveense excedentaanspraken;
- Toekomst pensioen in eigen beheer (brieven Weekers en Wiebes en reacties hierop vanuit de pensioenpraktijk)
- Wanneer is het nog lonend om pensioen in eigen beheer te adviseren? En wat dan te doen met de premievrije aanspraken?
- Overige pensioenactualiteiten, belastingbesparende praktijktips en vragen uit de zaal.

De kosten per deelnemer bedragen € 175, excl. BTW. Elke tweede deelnemer van hetzelfde kantoor krijgt 40% korting. Na aanmelding zal per e-mail een factuur aan u worden verzonden. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Na afloop van de cursus ontvangt u voor de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor de NBA en de NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerde opleidingsinstituut gebruik van maken.

Aanmelding kan eenvoudig door het sturen van een e-mail maar info@opgenoort.net onder vermelding van ‘Fiscale actualiteitencursus DGA-pensioen’ en het aantal deelnemers.