In fiscaal opzicht verdienen onroerende zaken de nodige aandacht. Bij verkoop kan de verkoper te maken krijgen met een heffing van inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting over de verkoopwinst. Een goede fiscale planning voorkomt deze heffing. Tevens kan een terugbetalingsplicht van de BTW ontstaan, omdat eerder bij de aanschaf de BTW is afgetrokken. Deze ‘BTW-schade’ kan vaak worden voorkomen door te kiezen voor een optie voor belaste BTW-levering. Voor de koper is het interessant om het pand zo aan te kopen dat geen overdrachtsbelasting is verschuldigd (bijv. door de aandelen te kopen waar het pand in zit).

Praktijkcases Michiel Opgenoort

Bezwaar tegen afdracht overdrachtsbelasting bij vervaardigd onroerend goed

Namens de heer Oostinga die onlangs een gemeentelijk monument heeft verworven is bezwaar ingediend tegen de afgedragen overdrachtsbelasting. Verdedigd wordt dat er sprake is van levering van een vervaardigd onroerend goed, waardoor de levering daarvan (verplicht) belast is met BTW. In dat geval is ter zake van de verkrijging namelijk geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Van vervaardiging is gezien de BTW-jurisprudentie die daarover bestaat echter niet snel sprake. Positief punt is dat een bestemmingswijziging door de Gemeente (van woon- naar kantoorbestemming) is goedgekeurd.  In combinatie met (in absolute en relatieve zin) de omvangrijke verbouwing die heeft plaatsgevonden, heeft ons bezwaar (en wellicht later het beroep) een redelijke kans van slagen. Aan de heer Oostinga is wel duidelijk gemaakt dat er ook een goede kans bestaat, dat de procedure zal worden verloren. Echter het fiscale belang in deze zaak was groot genoeg om toch de ‘strijd’ voort te zetten. De afdracht aan overdrachtsbelasting bedroeg namelijk meer dan € 100.000.

Denkt u na het lezen van deze tekst: "Opgenoort Belastingadvies kan mij vast verder helpen", start dan hieronder een consult aanvraag.

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.