Onze werkwijze is praktisch, gericht op het oplossen van fiscale problemen, het vermijden van fiscale risico’s en uiteraard op belastingbesparing. Vaak wordt een uitgebreid schriftelijk advies niet op prijs gesteld, zo is onze ervaring. Na een bespreking met de cliënt is het veelal al duidelijk welke stappen het beste kunnen worden ondernomen. In dat geval kan worden volstaan met een kort aktieplan op papier wie wat doet. De controle op het aktieplan wordt meestal bij de accountant/administrateur worden gelegd, aangezien hij/zij beschikt over alle stukken en de cliënt(en) het beste kent. Vanzelfsprekend kunt u ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij ons neerleggen!

Voorbeeld werkwijze bij bedrijfsopvolgingssituatie

1. Accountant legt bedrijfsopvolgingssituatie van zijn cliënt(en) aan Michiel voor (deels per e-mail) en stuurt hem de relevante stukken daarvoor toe;

2. Michiel bestudeert de stukken, zet alle fiscaal kort op een rij en vraagt, indien nodig, aanvullende info op ter voorbereiding op de komende bespreking;

3. Michiel neemt deel aan een bespreking samen met de accountant en zijn cliënt(en) met als doel om zoveel mogelijk al een beslissing te nemen over de wijze van bedrijfsopvolging.

4. Na afloop van de bespreking wordt fiscaal nog het nodige door Michiel uitgezocht en een stappenplan opgesteld wie wat doet ter realisering van de bedrijfsopvolging.

5. Controle op uitvoering stappenplan door Michiel of accountant (keuze maken).

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.