Inhoud en duur cursus

Ingegaan wordt op de VPB-plicht en de fiscale winstberekening middels vermogensvergelijking en aansluiting op de commerciële resultatenrekening. De inhoud van de cursus zal van tevoren met u worden besproken en duurt 3 tot 6 uur.

Doelgroep

Medewerkers van administratie- accountants- en belastingadvieskantoren die enige ervaring hebben met het opstellen van aangiften vennootschapsbelasting. Deze cursus is bedoeld als verdere verdieping.

Cursusdoel

Doel is dat medewerkers inzicht krijgen in de fiscale winstberekening van een vpb-plichtig lichaam en zelf de aangifte VPB kunnen indienen

Onderwerpen

  • belastingplicht, winstbegrip en tarief
  • deelnemingsvrijstelling
  • fiscale winstberekening middels aansluiting op commercieel resultaat en middel    vermogensvergelijking
  • onttrekkingen
  • informele kapitaalstorting
  • niet-aftrekbare bedragen
  • aftrekbare giften, commissarisbeloningen
  • verliescompensatie
  • renteaftrekbeperkingen (hoofdlijnen)
  • optioneel: gezamenlijk maken en bespreken van een VPB-aangifte


Docent

Mr. drs. Michiel Opgenoort

Kosten

Bij verzorging cursus op locatie (in-company) € 300 per contactuur (excl. BTW). Dat is inclusief reis- en voorbereidingstijd.

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.