Voorkom verliesverdamping!

De termijn voor voorwaartse verliesverrekening is 9 jaar. Dit geldt in 2018 nog voor zowel de inkomstenbelasting (art. 3.150 IB) als de vennootschapsbelasting (art. 20 lid 2 Vpb). Heeft uw cliënt nog een te verrekenen verlies openstaan uit 2009? Zo ja, dan dreigt dit...

Lees meer

inkeerregeling voor zwartspaarders met max. 120% boete

Zwartspaarders krijgen in 2017 'slechts' 120% boete van het alsnog verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting wanneer ze na 1 juli 2016 hebben ingekeerd. Bij een inkeer voor die datum bedroeg de boete nog 60%. Staatssecretaris Wiebes heeft dat in april 2016 al bekend...

Lees meer

Fiscale valkuilen bij geldlening vanuit privé aan uw BV

De bank is niet bereid om de ondernemingsactiviteiten van ‘uw’ BV nog langer te financieren. Als DGA ziet u wel degelijk mogelijkheden om de onderneming tot bloei te brengen. Daarom leent u in privé het benodigde bedrag daarvoor aan ‘uw’ BV. Deze lening valt dan in...

Lees meer

fiscaal voordeel met de innovatiebox

Innovatiebox: profiteer van 5% vpb-heffing in plaats van 20%/25% en maak meerjaren-afspraak hierover met Belastingdienst! Heeft u relaties die bezig zijn met innovatieve ontwikkelingen en recht hebben op een afdrachtsvermindering in de loonbelasting ingevolge de WBSO...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.