Inhoud en duur cursus Terbeschikkingstellingsregeling

Bepaalde beleggingen die normaal in box III thuishoren heeft de wetgever aangemerkt als resultaat uit een werkzaamheid (art. 3.91 en art. 3.92 Wet IB). Denk hierbij aan vermogensbestanddelen die ter beschikking worden gesteld aan de onderneming van de partner of ‘eigen’ BV. Deze inkomsten vallen onder de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) en zijn aldus belastbaar in box I. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de tbs-regeling in de inkomstenbelasting ten behoeve van de aangifte- en belastingadviespraktijk. De inhoud van de cursus zal van tevoren met u worden besproken en duurt 2 tot 3 uur.

Doelgroep

Medewerkers van administratie- accountants- en belastingadvieskantoren die enige ervaring hebben met de toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling in de aangifte inkomstenbelasting. Deze cursus is bedoeld als verdere verdieping.

Cursusdoel

Doel is dat medewerkers meer inzicht krijgen over de werking van deze regeling, zodat zij hun cliënten hierover beter kunnen informeren en adviseren.

Onderwerpen

 • de tbs-regeling als onderdeel van resultaat uit overige werkzaamheden
 • terbeschikkingstelling aan verbonden personen
 • terbeschikkingstelling aan vennootschappen (in oprichting)
 • terbeschikkingstelling bij samenwerkingsverbanden
 • wijze van resultaatberekening
 • aanvang en einde tbs-regelinginvloed huwelijksgoederenregime op toepassing tbs-regeling
 • de tbs-regeling bij minderjarige kinderen
 • de ongebruikelijke terbeschikkingstelling
 • afwaarderingsmogelijkheden tbs-vordering
 • de tbs-regeling bij ontstaan regresvordering bij borgstelling
 • geruisloze doorschuifregelingen en uitstel van IB-heffing
 • de rekening-courantvordering op de ‘eigen’ BV


Docent

Mr. drs. Michiel Opgenoort

Kosten

Bij verzorging cursus op locatie (in-company) € 300 per contactuur (excl. BTW). Dat is inclusief reis- en voorbereidingstijd.

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.