Inhoud en duur cursus  Fiscale winstberekening

De grondslag voor de berekening van de winstbelasting -inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is de fiscale winst. Uitgangspunt voor de fiscale winstberekening is de bedrijfseconomische winst. Fiscaal gezien zijn er tal van uitzonderingen hierop die in deze cursus uitgebreid aan bod komen. De inhoud van de cursus zal van tevoren met u worden besproken en duurt 3 tot 6 uur.

Doelgroep

Medewerkers van administratie- accountants- en belastingadvieskantoren die enige ervaring hebben met fiscale winstberekeningen bij het opstellen van jaarrekeningen of aangiften inkomsten-/vennootschapsbelasting. Deze cursus is bedoeld als verdere verdieping.

Cursusdoel

Doel is dat medewerkers inzicht krijgen in de fiscale uitzonderingen op de bedrijfseconomische winstberekeningen en zelfstandig fiscale winstberekeningen kunnen uitvoeren.

Onderwerpen

  • goedkoopmansgebruik
  • balanscontinuïteit en foutenleer
  • vermogensetikettering (bij panden)
  • fiscale balanswaardering (o.a. gebouwen, onderhanden werk en voorzieningen)
  • fiscale afschrijvingsproblematiek
  • fiscale reserves (kostenegalisatie- herinvesterings- en oudedagsreserve)
  • beperkt aftrekbare en niet-aftrekbare kosten
  • landbouwvrijstelling een kwijtscheldingswinstvrijstelling


Docent

Mr. drs. Michiel Opgenoort

Kosten

Bij verzorging cursus op locatie (in-company) € 300 per contactuur (excl. BTW). Dat is inclusief reis- en voorbereidingstijd.

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.