Voorkom verliesverdamping!

De termijn voor voorwaartse verliesverrekening is 9 jaar. Dit geldt in 2018 nog voor zowel de inkomstenbelasting (art. 3.150 IB) als de vennootschapsbelasting (art. 20 lid 2 Vpb). Heeft uw cliënt nog een te verrekenen verlies openstaan uit 2009? Zo ja, dan dreigt dit...

inkeerregeling voor zwartspaarders met max. 120% boete

Zwartspaarders krijgen in 2017 ‘slechts’ 120% boete van het alsnog verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting wanneer ze na 1 juli 2016 hebben ingekeerd. Bij een inkeer voor die datum bedroeg de boete nog 60%. Staatssecretaris Wiebes heeft dat in april...