Zwartspaarders krijgen in 2017 ‘slechts’ 120% boete van het alsnog verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting wanneer ze na 1 juli 2016 hebben ingekeerd. Bij een inkeer voor die datum bedroeg de boete nog 60%. Staatssecretaris Wiebes heeft dat in april 2016 al bekend gemaakt. Overigens zien wij mogelijkheden om de boete voor een groot deel verder te verlagen! De inkeerregeling wordt 1 januari 2018 waarschijnlijk afgeschaft, dus het is zaak om, als u wilt inkeren, dit voor die datum te doen.

Zwartspaarders kregen ‘slechts’ 60% boete van het alsnog verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting wanneer ze voor 1 juli 2016 hebben ingekeerd. Thans bedraagt bij een vrijwillige inkeer de boete 120%, Staatssecretaris Wiebes heeft dat in april 2016 al bekend gemaakt. Opgenoort Belastingadvies begeleidt het inkeertraject voor uw cliënten, zonder dat wij overgaan tot melding hiervan ingevolge de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)! Wij accepteren niet zomaar de boete, omdat er goede redenen zijn tot een flinke verlaging daarvan!

In het verleden bestond ook een coulanceregeling voor het opbiechten van spaargelden (in het buitenland). Het is nu nog steeds mogelijk om ‘fiscaal-voordelig’ verzwegen spaargelden op te biechten. Vaak gaat het om spaargeld dat in het buitenland is gestald om daarmee buiten het zicht van de fiscus te blijven. Het Ministerie van Financiën heeft in 2015 al een aantal overeenkomsten met o.a. Zwitserland, Liechtenstein en de Verenigde Staten gesloten om tot automatische informatie-uitwisseling op dit punt te komen. Ook met andere landen is het de bedoeling dat dergelijke overeenkomsten worden gesloten. De pakkans is daarmee vergroot.

Wij opereren als vertrouwenspersoon van uw cliënt en hij/zij beslist uiteindelijk of er wordt ingekeerd of niet. Aangezien wij de fiscale rechtspositie van uw cliënt gaan bepalen en er geen  sprake is van een bestaande cliëntrelatie, zijn wij van mening dat wij niet meldingsplichtig zijn voor de WWFT.

Heeft u cliënten bij wie deze inkeerregeling mogelijk interessant is, mail dit bericht dan gerust aan ze door! Desgewenst maken wij eerst een (globale) berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting voordat het inkeertraject in gang wordt gezet. Aarzel niet om bij vragen (telefonisch) contact met ons op te nemen.

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.