Innovatiebox: profiteer van 5% vpb-heffing in plaats van 20%/25% en maak meerjaren-afspraak hierover met Belastingdienst!

Heeft u relaties die bezig zijn met innovatieve ontwikkelingen en recht hebben op een afdrachtsvermindering in de loonbelasting ingevolge de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)? Belangrijk is dan om een juridische BV-structuur te kiezen waarbij de ontwikkelingskosten worden gedragen door de BV die uiteindelijk ook eigenaar wordt van de ontwikkelde producten, processen of programmatuur. Alleen dan kan de winst die (later) wordt behaald hiermee maximaal worden toegerekend aan de innovatiebox. Die winst wordt dan slechts belast tegen 5% in plaats van 20%/25% vennootschapsbelasting.

De berekening van de innovatieboxwinst is complex en voor discussie vatbaar. In de praktijk is het daarom raadzaam om hierover een meerjaren-afspraak (ruling) met de Belastingdienst te maken nadat er substantiële omzet is behaald met de ontwikkelde innovatie. Mijn ervaring is dat de Belastingdienst zich veelal soepel opstelt als het gaat om een praktische berekeningswijze. Tevens wordt dan een latere discussie hierover voorkomen en dat geeft fiscale zekerheid. Ik ben gespecialiseerd in het maken van dit soort afspraken en zoek cliënten voor wie de innovatiebox fiscaal voordeel oplevert.

Ook zonder WBSO is het mogelijk toegang te krijgen tot de innovatiebox. Het moet dan gaan om zelf voortgebrachte octrooien of kwekersrechten. Ook dan is het raadzaam om te komen tot een meerjaren-afspraak, indien deze rechten omzet genereren (middels eigen exploitatie dan wel royalties).

Bij een overname of een bepaalde vorm van herstructurering lijkt het soms verstandig te zijn om de ontwikkeling in een andere BV onder te brengen. In dat geval gaat echter in principe de toepassing van de innovatiebox (deels) verloren, aangezien er dan sprake is van een aangekocht WBSO-activum of octrooi. In voorkomende gevallen kan toch de toepassing van de innovatiebox behouden blijven door te kiezen voor een geruisloze bedrijfsfusie of afsplitsing. Eenvoudiger is het om ter behoud van de innovatiebox de aandelen van de BV met daarin het WBSO-activum of octrooi over te dragen. Ook in dit soort situaties kan ik als fiscalist de belastingdruk zo laag mogelijk houden.

Wordt de onderneming gedreven als éénmanszaak? Ook bij geruisloze omzetting daarvan in een BV (of een NV) kan van het innovatieboxtarief (met terugwerkende kracht) worden geprofiteerd.

Heeft u cliënten bij wie de innovatiebox mogelijk interessant is? Desgewenst maak ik eerst een (globale) berekening van het fiscale voordeel, voordat het traject met de Belastingdienst in gang wordt gezet. 

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.