Heeft u cliënten die nog dit jaar hun onderneming willen omzetten in BV-vorm? Stuur dan voor 1 april a.s. een intentieverklaring hiervoor naar de Belastingdienst, aangetekend met voorgeschreven geleideformulier! Mail mij voor een gratis model-intentieverklaring!

Al jaren bestaat de mogelijkheid om een IB-onderneming (eenmanszaak of firma-aandeel) met fiscaal terugwerkende kracht in een BV om te zetten. Bij een ruisende inbreng kan aan de intentieverklaring (of voorovereenkomst) maximaal 3 maanden terugwerkende kracht worden toegekend. De belangrijkste 3 voorwaarden hiervoor zijn:

1. een getekende intentieverklaring binnen 3 maanden na het gewenste tijdstip van overgang.Voorheen diende deze intentieverklaring bij de Belastingdienst te worden geregistreerd. Dit is thans niet meer mogelijk. In plaats daarvan dient de intentieovereenkomst middels een geleideformulier aangetekend naar de Belastingdienst Heerlen te worden gezonden. In de praktijk wordt de intentieverklaring dan voor 1 april a.s. verzonden, waardoor terugwerkende kracht kan worden verleend per 1 januari jl.;

2. de inbreng van de onderneming in de BV komt binnen 9 maanden -in de praktijk voor 1 oktober- tot stand;

3. er dient op tijd een verzoek te worden ingediend. Ik adviseer dit verzoek in te dienen zodra de BV is opgericht, omdat het anders wellicht wordt vergeten.

De mogelijkheid bestaat dat resultaat uit een werkzaamheid op dezelfde wijze met terugwerkende kracht in een BV ruisend wordt ingebracht. Denk daarbij aan neveninkomsten of een ter beschikking gesteld pand aan een ‘eigen’ BV (let op overdrachtsbelastingheffing!). Wellicht kunnen deze inkomsten beter worden belast tegen het gunstige vpb-tarief (15% voor een winst tot € 395.000 in 2022) in plaats van tegen het progressieve IB-tarief (tot 49,5% in 2022).

De goedkeuring van de Staatssecretaris over deze kwestie is te vinden in het besluit van 16 september 2008, nr. CPP2008/1626M.

In de praktijk wordt dikwijls een intentieverklaring opgesteld, waarin de mogelijkheid wordt geboden om achteraf te kiezen voor een ruisende dan wel een geruisloze inbreng. Bij geruisloze inbreng is terugwerkende kracht mogelijk tot het begin van het boekjaar -meestal 1 januari-, mits de intentieverklaring binnen negen maanden na aanvang van dat boekjaar -meestal voor 1 oktober- conform de voorgeschreven regels naar de Belastingdienst is verzonden. De inbreng in de BV moet dan uiterlijk 31 maart in het jaar daarop plaatsvinden (zie verder de voorwaarden in het besluit van 30 juni 2010, nr. DGB2010/3599M).

Is uw cliënt voornemens de onderneming om te zetten in BV-vorm, stuur dan voor 1 april a.s. de vereiste intentieverklaring naar de Belastingdienst te Heerlen (aangetekend met het vereiste geleideformulier) en beoordeel achteraf of het (fiscaal) verstandig is om dat voornemen ook daadwerkelijk te effectueren, ruisend dan wel geruisloos!

Desgewenst mail ik u een eenvoudige model-intentieverklaring in Word, zodat u zelf in overleg met uw cliënt de intentieverklaring kunt opstellen. In dat model is ook voorzien in de mogelijkheid om met terugwerkende kracht in te brengen in een holding-BV en een werk-BV. Stuur een e-mail naar info@opgenoort.net en u krijgt per ommegaande deze gratis toegezonden! Voor verder advies hierover kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.