Hof Arnhem: Interim-werkzaamheden vormen geen onderneming, aangezien geen ondernemingsrisico werd gelopen. Toch werden de inkomsten van de interim-manager op grond van de afgegeven VAR wuo en het vertrouwensbeginsel wel als winst uit onderneming aangemerkt. Hierdoor ontstond recht op de zelfstandigenaftrek en de MKB-aftrek. Bron: Hof Arnhem 10-07-2012, nr. 11/00775.

De aangifte inkomstenbelasting 2007 van een interim-manager werd aan een belastingcontrole onderworpen. De inspecteur corrigeerde de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling, omdat geen sprake zou zijn van ondernemerschap. De rechtbank volgde deze correctie, waarop beroep bij Hof Arnhem werd aangetekend.

Ook Hof Arnhem achtte niet aannemelijk dat hij met zijn werkzaamheden ondernemingsrisico heeft gelopen. Gezien het geringe aantal opdrachtgevers (3), zou hij geen debiteurenrisico hebben gelopen. Ook het feit dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten deed daaraan niets af. Tenslotte speelde ook het feit mee dat hij niet actief op zoek is geweest naar opdrachtgevers (op een paar telefoontjes na).

Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagde echter wel, omdat er gedurende enkele jaren een VAR wuo (verklaring winst uit onderneming) is afgegeven. Volgens de wetsgeschiedenis kan aan de VAR vertrouwen worden ontleend. Dit is het geval als de feiten en omstandigheden waarop de VAR is gebaseerd in de loop van de tijd niet zijn gewijzigd of niet anders zijn geweest. Als dat het geval is, dan kan de inspecteur bij de aanslagregeling niet zomaar een ander standpunt innemen. Ondanks dat deze interim-manager wettelijk gezien niet als ondernemer is aan te merken, dient op basis van het opgewekte vertrouwen voor de inkomstenbelasting zijn inkomsten als winst uit onderneming te worden aangemerkt. In casu voldeed hij ook aan het urencriterium, zodat recht bestond op de MKB-vrijstelling en de zelfstandigenaftrek.

Commentaar

Dit is voor de praktijk een zeer belangrijke uitspraak voor veel ZZP-ers die weinig opdrachtgevers hebben. Om voor de ondernemersfaciliteiten in aanmerking te komen is het van belang dat ook acquisitiewerkzaamheden worden verricht die (mogelijk) leiden tot nieuwe opdrachten. Daar was hier volgens Hof Arnhem te weinig van gebleken. Gelukkig voor deze interim-manager had hij nog een belangrijke troefkaart achter de hand, namelijk een VAR wuo. Voor veel ZZP-ers kan dit een belangrijk document zijn ter verdediging van de geclaimde en nog te claimen ondernemers-faciliteiten. Ook voor ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen (meer dan 1225 uur per jaar), is deze uitspraak thans van belang, aangezien dan toch recht bestaat op de MKB-vrijstelling (thans 12% van de winst).

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.