Als vastgoedexploitant kunt u te maken krijgen met een progressieve belastingheffing in box I over het exploitatieresultaat èn de gerealiseerde boekwinsten op uw panden. Dit hangt ervan af hoe de exploitatie fiscaal gezien moet worden gekwalificeerd. Er kan sprake zijn van een onderneming als de werkzaamheden voldoende kwantitatief en kwalitatief van aard zijn. Is geen sprake van een onderneming, dan dient te worden beoordeeld of de exploitatie kan worden aangemerkt als een resultaat uit een werkzaamheid (ROW). Dat is het geval als bijvoorbeeld zelf in belangrijke mate groot onderhoud wordt verricht of wanneer een pand is aangekocht met een voorzienbaar voordeel. Zowel bij een onderneming als in een ROW-situatie zijn de boekwinsten op de panden belast in box 1. Meestal is dat niet gewenst. Beter is dat de panden als een belegging in box 3 wordt gezien, zeker als u bovenmatige rendementen/verkoopwinsten behaalt of denkt te behalen. Belangrijk is dan om te verdedigen dat in uw situatie geen sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer, zodat de panden in box 3 thuishoren. Uw feitelijke situatie moet zich daar wel voor lenen, maar die kunt u vaak zelf wel voor een deel ‘inkleuren’ Meer hierover leest u in dit artikel.

Belegging in vastgoed: in box 1 of box 3?

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.