Artikel uit PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, juli 2013

Bij het opzetten van een bv-structuur met de beoogde bedrijfsopvolger zijn er twee interessante mogelijkheden om overdrachtsbelastingheffing over de verkrijging van de onroerende zaken te voorkomen.

Bij de eerste mogelijkheid wordt eerst een vof (of maatschap) met de bedrijfsopvolger aangegaan, waarna ieder zijn firma-aandeel omzet in een bv. Deze mogelijkheid is vooral bij overdracht binnen de familiekring interessant, vanwege de specifieke vrijstelling die daarvoor geldt.Bij de tweede mogelijkheid wordt de onderneming wordt eerst in een bv(-structuur) ingebracht, waarna de bedrijfsopvolger middels emissie van aandelen in de gezamenlijke bv deelneemt.

Pas dan wel op bij een latere overdracht van alle aandelen aan de bedrijfsopvolger: indien dit geschiedt binnen de driejaarstermijn, dan is alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd.

Download het gehele artikel in PDF om verder te lezen

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.