De Wet Excessief Lenen is in 2023 al in werking getreden. Als de DGA op toetsmoment 31 december 2023 een hogere schuld aan de BV had dan € 700.000, dan wordt het meerdere als Excessief aangemerkt en belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) in 2023. De eigenwoningschulden blijven daarbij buiten aanmerking. Per 31 december 2024 is deze drempel verlaagd naar € 500.000. Sommige vastgoedbeleggers in box 3 zijn tevens DGA en hebben omvangrijke leningen uitstaan aan ‘hun’ BV. Wat is dan fiscaal slim om te doen? Voor 31 december 2024 nog dividend laten uitkeren of juist niet?

Dit artikel is een vervolg op het eerdere artikel; deel 1 leest u hier: https://www.opgenoort.net/Wet-Excessief-Lenen-2024-deel-1-van-2 

Voorbeeld 3 (in euro’s)

Hieruit blijkt dat bij herfinanciering een directe afrekening in box 2 van 33% over € 400.000 is € 132.000 (€ 177.370 minus € 45.370) wordt voorkomen.

Als de aftrek van de lening in box 3 weinig belastingbesparing oplevert en om te voorkomen dat de leningen aan de BV te hoog oplopen en onzakelijk worden, kan worden besloten om bijvoorbeeld in 2025 een dividenduitkering te doen om daarmee een deel van de schuld af te lossen. De aflossing van de schuld is voor het bedrag dat eerder als excessief is aangemerkt aftrekbaar; daarmee kan voor een deel onbelast dividend worden uitgekeerd.

Voorbeeld 4 (in euro’s)

Op de dividenduitkering zal de BV wel (15%) dividendbelasting moeten inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, doch die krijgt de DGA later weer terug bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting 2025.

Dit wil zeker niet zeggen dat er in 2025 dan helemaal geen box 2-inkomen is. Als de schuld van de DGA aan zijn BV verder oploopt, dan is er wederom sprake van een excessief gedeelte waarover moet worden afgerekend. Hiervan kan sprake zijn voor zover de verschuldigde rente aan de BV verder oploopt of de box 2-heffing door de BV voor de DGA wordt voorgeschoten.

Houd altijd in de gaten of de schuld die de DGA aan de BV niet te hoog oploopt en ‘gezond’ blijft. Het wordt risicovol, ook in fiscaal opzicht, als de waarde van de bezittingen lager is dan de uitstaande schulden of dat de rente niet meer kan worden betaald uit privémiddelen, omdat het rendement bij de DGA op zijn vermogen (box 3 panden) tegenvalt.

Iedere situatie is net weer even anders. Kent u een DGA, waarbij de Wet Excessief Lenen speelt en bepaalde keuzes moeten worden gemaakt? Neem dan gerust contact met mij op.

Wilt u het eerste deel van dit artikel ook lezen? Dat kan hier: https://www.opgenoort.net/Wet-Excessief-Lenen-2024-deel-1-van-2 

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.