Inkeerregeling Amsterdam-Rotterdam

Inkeerregeling Amsterdam-Rotterdam

Wij zoeken cliënten die jarenland buitenlands vermogen voor de Nederlandse fiscus hebben verzwegen. Tot 1 juli 2016 kunnen deze tegoeden namelijk met een relatief lage boete  'opgebiecht' worden. U betaalt dan de verschuldigde inkomstenbelasting over de laatste 12 jaren + heffingsrente, in de praktijk circa 18% over het verzwegen vermogen (in box 3) + een boete van maximaal 60%. Vanaf 1 juli 2016 bedraagt de boete bij 'vrijwillige inkeer' 120%. Het wordt lastiger een hoge boete (max. 300%) te ontlopen, indien u kunt vermoeden dat de Belastingdienst u al op het spoor is. In dat geval zullen wij al het mogelijke in het werk stellen om boete-oplegging zo laag mogelijk te houden dan wel de boete te verminderen. Een algemene brief van de Belastingdienst omtrent vermeend houderschap van een buitenlandse bankrekening zonder enige concrete vermelding (fishing expedition) laat ons inziens nog steeds een tijdige inkeer zonder een hoge boete toe. Wij hebben ook ervaring met inkeer m.b.t. Panamese vennootschappen (naar aanleiding van de Panama Papers

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn gevestigd in Leiden, doch ook werkzaam in Amsterdam-Rotterdam. Voor meer informatie:

Inkeerregeling Amsterdam                      Inkeerregeling Rotterdam